Sökning: "Lisa Almgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Almgren.

 1. 1. Mot en hållbar modeindustri En kvalitativ studie om unga kvinnors konsumtion av kläder och förståelse om hållbart mode

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Almgren; Lisa Christof; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inventive step

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Almgren; [2000]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER