Sökning: "Lisa Andersson López"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson López.

 1. 1. SENSITIV – Mapping Design of Movement Data to Sound Parameters when Creating a Sonic Interaction Design Tool for Interactive Dance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; [2020]
  Nyckelord :Interactive dance; sonic interaction design; mapping design; movement data; sound parameters; Max MSP;

  Sammanfattning : Technology has during the last decades been adopted into the dance art form which has appeared as interactive dance. Many studies and performances have been conducted investigating this merging of dance and technology and the mapping of the motion data to other modalities. LÄS MER

 2. 2. Källkritik i en värld av ansiktsanimering och talmanipulation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; Siri Lallerstedt Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och manipulerad information till allmänheten. LÄS MER