Sökning: "Lisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Lisa Andersson.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. ATT FRÄMJA MUNHÄLSA HOS PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Wilma Andersson; Lisa Axelsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges när en patient drabbats av en sjukdom som inte är kurativ. Syftet för palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvalitet. Den sista fasen i palliativ vård kallas livets slutskede. Tidigare forskning visar att patienter som är i livets slutskede har sämre munhälsa med plågsamma symtom. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av etisk stress på akutmottagning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Andersson; Lisa Bengtsdotter; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; Crowding; Emergency department; Content analysis; Etisk stress; Crowding; Akutmottagning; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ett ökat patientinflöde på akutmottagning är en global trend där hög arbetsbelastning ärkopplad till ökad dödlighet. Tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverkaarbetsbelastningen. I Sverige har antalet vårdplatser på sjukhusen under de senastedecennierna minskat. LÄS MER

 4. 4. Makt över kvinnlig sexualitet : En diskursanalys från dokumentären "Pornfluencers"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Cim Hagström; [2022]
  Nyckelord :Foucault; Makt; Sexualitet; Onlyfans;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka skildringen av hur maktdiskursen i dokumentären "Pornfluencers" gestaltas även hur makten tar sig form utifrån dokumentären. Dokumentären "Pornfluencers"  på SVT som publicerades den 15 juni 2021 och är publicerad av Erik Galli och Lisa Östberg. LÄS MER

 5. 5. Poliser i yttre tjänsts upplevelse av work-life balance, psykosocial arbetsmiljö och motivation : En kvalitativ studie inom en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Andersson; Lisa Rengärde; [2022]
  Nyckelord :Poliser i yttre tjänst; work-life balance; motivation; psykosocial arbetsmiljö; egen gränsdragning; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Vi valde att utföra vår studie på poliser i yttre tjänst då de har mest kontakt med allmänheten vilket ställer unika krav på dem vilket i sin tur skapar en speciell arbetsmiljö. Detta gjorde det intressant för oss att genomföra studien på denna yrkesgrupp. Studien har skett genom att se till de anställdas perspektiv. LÄS MER