Sökning: "Lisa Bandgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Bandgren.

 1. 1. DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2021-10-28]
  Nyckelord :Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26].... LÄS MER

 2. 2. Case study of a 19th century gypsum cast of the Parthenon Frieze

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Bandgren; [2019-06-19]
  Nyckelord :Plaster casts; gypsum; Parthenon Frieze; Göteborgs Museum;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:15.... LÄS MER