Sökning: "Lisa Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Bergman.

 1. 1. Mervärden av BIM : En analys av implementering av BIM i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Björendahl; Nicole Janz Bergman; [2019]
  Nyckelord :BIM; Byggproduktion; Mervärde; Digitalisering; Byggprocess;

  Sammanfattning : The past 60 years, many industries have developed exponentially regarding digitalisation and they have adapted to the technology quickly. However, the construction industry has a linear development and has almost remained unchanged over the past years. LÄS MER

 2. 2. Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Bergman; [2018-01-11]
  Nyckelord :Dans; kommunikation; rörelse; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. LÄS MER

 3. 3. Samordnad Individuell Planering : Samverkan inom missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Hållams; Johanna Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Sluta klaga, du fick ju knulla": En genusvetenskaplig textanalys om hur manliga våldtäktsutsatta diskuteras på Flashback

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Thini Bergman Nedergaard; Lisa Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Masculinities; male rape; Flashback; heteronormativity; gender roles; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stop complaining, you got laid! – A gender scientific text analysis based on how male victims of rape are portrayed on Flashback What is perceived as masculine and what attributes our society deam consistant with being male is something that varies from place to place, and is ever changing. We wanted to examine how people talk about these things to better understand the social order we live in and so that we might be able to relate better to our clients. LÄS MER

 5. 5. Skolledares upplevda effekter av den statliga rektorsutbildningen : - en studie efter år 1 på Rektorsprogrammet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Bergman; [2015]
  Nyckelord :educational leadership; principal; National School Leadership Training Programme; education; reflection; text analysis; leadership model; Pedagogiskt ledarskap; rektor; rektorsprogrammet; utbildning; reflektion; textanalys; ledarskapsmodell;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats studeras ett antal rektorers uppleveda effekter av utbildningen vid Rektorsprogrammet efter år1. Fokus ligger på hur det pedagogiska ledarskapet påverkas när rektor går utbildningen. LÄS MER