Sökning: "Lisa Burén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Burén.

 1. 1. Vad motiverar resenärer? : -En prövning av Travel Career Pattern

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Lisa Burén; Caroline Svensson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vad motiveras resenärer av? Att få nya upplevelser och fly vardagen är två motivationskategorier som gör att individer konsumerar en resa. Uppsatsen behandlar resemotivation genom att pröva teorin Travel Career Pattern på ett nytt segment, svenskar, och till stor del unga i åldern 0-25, och studerande på högskola eller universitet. LÄS MER

 2. 2. Att dela eller inte dela kunskap - En multipel studie om utmaningar med Knowledge Management på svenska advokatbyråer

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Claes af Burén; Lisa Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Knowledge Management; Law firm; Knowledge Management challanges; Professional bureaucracy; Knowledge;

  Sammanfattning : The law firm industry has during the last years met new demanding conditions and one tool to handle these new conditions has been to implement a Knowledge Management system. Large investments have been made in these Knowledge Management systems but the implementations have met many challenges from within the organizations. LÄS MER