Sökning: "Lisa Conradsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Conradsson.

  1. 1. Det ingen ville se : Synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Lisa Conradsson; [2012]
    Nyckelord :idrott; ledarskap; kön; genus; sexuella övergrepp och trakasserier;

    Sammanfattning :   Genom kvalitativa intervjuer belyser studien synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Studien utreder hur ledare och utövare ser på ledarskapet och den viktiga roll som en ledare innehar. LÄS MER