Sökning: "Lisa Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lisa Dahl.

 1. 1. Ubox : Automatic sunscreendispenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jenny Dahl; Lisa Stavhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the purpose of reducing the growing disease of skin cancer, the idea of ​​an automated sunscreen dispenser called Ubox arose. The sun's UV radiation damages human cells, which can thus begin to divide uncontrollably and give rise to skin cancer. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av ejektionsfraktion i vila med ekokardiografi och myokardscintigrafi : En metodjämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Julia Dahl; Lisa Olander; [2017]
  Nyckelord :Gated SPECT; systolic left ventricular function; heart; Gated SPECT; systolisk vänsterkammarfunktion; hjärta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”När man läser med flyt” Hur elevers syn på vad god läsning är kan påverkas genom explicit undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Dahl; Lisa Fraser; [2017]
  Nyckelord :explicit undervisning; läsflyt; läsförståelse; lässtrategier; självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en experimentell interventionsstudie i årskurs 2 undersöka och få ökad kunskap om vad som kan hända med en elev som får ta del av ett kortfattat arbete med explicit undervisning i lässtrategier. Vi har valt att främst utgå ifrån ett elevperspektiv för att få en djupare förståelse för hur elevernas tankar kring läsning förändras genom ett sådant arbete. LÄS MER

 4. 4. Är demokratin i förändring? : En analys av demokratibegreppet i läroböcker i samhällskunskap för åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Frisell Landenmark; Martin Hansson; [2014]
  Nyckelord :läroboksanalys; samhällskunskap; demokrati;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine whether or not there has been a change in the use of democratic values in textbooks in social science for classes 4-6. The focus lies on democratic values from two different theoretical perspectives, Dahl’s theory of democracy and Habermas deliberative democracy. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans arbete med psykisk ohälsa hos elever

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sjögren; Lisa Dahl; [2014]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; elever; skolsköterskor;

  Sammanfattning :   Title: School nurse work with mental health problems among students Background: A good mental health and psychosocial wellbeing is considered to be an important aspect of how students can cope with everyday challenges. In order to experience psychosocial wellbeing well working interpersonal relations and a belief in the future is important. LÄS MER