Sökning: "Lisa Eklöf"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Eklöf.

 1. 1. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Lisa Eklöf; Julia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :High workload; Work environment; Safe care; Nursing care; qualitative; Hög arbetsbelastning; Arbetsförhållanden; Säker vård; Omvårdnad; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård. LÄS MER

 3. 3. "The strange thing about business is that you can't stop" : A qualitative study of the internationalization initiation of female-owned SMEs in Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Victoria Beica; Lisa Eklöf; [2018]
  Nyckelord :female entrepreneurship; developing country; Uganda; International business; SME; import; export; effectuation; traits; networks; capabilities;

  Sammanfattning : During the past decade, entrepreneurship and its implications in a developing country context has gained increased attention in research. In Uganda, women in businesss are leading the way in the entrepreneurial development. LÄS MER

 4. 4. "FAT SHAMING" : En analys av överviktiga kvinnor i amerikansk film

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Eklöf; Nina Lindström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Visuella analyser i skolan : Om bildanalysens betydelse och funktion i gymnasie- och högstadieskolans bildkurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lisa Eklöf; [2012]
  Nyckelord :Bildanalys; ämnesdidaktik bild; bildanalysens funktion; bildlärare; tolkning av bilder; bildkommunikation;

  Sammanfattning : Texten undersöker hur bildlärare och bildlärarstudenter använder sig av bildanalysen inom ämnets undervisning. Metoder, begrepp och inställningar till bildanalys granskas ur ett lärarperspektiv. LÄS MER