Sökning: "Lisa Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lisa Eklund.

 1. 1. "Lisa är en väldigt glad och trevlig flicka..." : En kvalitativ studie gällande framställningen av brottsoffret Lisa Holm i svensk morgon- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Eklund; [2016]
  Nyckelord :Kriminaljournalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Tidningsgenre; Kvalitativ textanalys; Medielogik; Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how Lisa Holm is being portraited in the tabloid Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter through a qualitative text analysis. By examining the two different newspaper genres, it will become clear whether or not there exists similarities or differences in how the newspapers potrays Lisa Holm through the theories of media logic and framing theory. LÄS MER

 2. 2. "Det brinner konstant i min vardag" - En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jakob Bohman; [2016]
  Nyckelord :feministisk teori; transfobi; performativitet; queerteori; ätstörningar; transpersoner; könsbinäritet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Jakob Bohman Titel: “Det brinner konstant i min vardag” – En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Lisa Eklund Sociologiska institutionen, vårterminen 2016 Transpersoner är gravt överrepresenterade i ätstörningsstatistiken men anledningarna till detta är ännu näst intill outforskade. Denna uppsats ämnar att skapa förståelse för transpersoners upplevelser av ätstörningar utifrån sju djupgående intervjuer, för att börja närma oss en förklaring av sambandet mellan ätstörningar och en transidentitet. LÄS MER

 3. 3. Genomfarter i tätort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Lisa Eklund; [2015]
  Nyckelord :Genomfartsled; gatuutformning; hastighetsval; tätort; trafiksäkerhet; trafiksäkerhetsåtgärden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Vision Zero was initiated in 1997 with the aim that no loss of life or seriously injured are acceptable in the transportation system. To improve the traffic safety the National road administration in Sweden, Trafikverket, has defined two areas with considerable potential to change the traffic safety situation and reduce number of people killed in traffic. LÄS MER

 4. 4. Det nygamla varumärket : En fallstudie om en återlansering av ett tjänstevarumärke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Eklund; Hanna Wallman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett tjänstevarumärke är uppbyggt av flera olika komponenter och det är inte bara tjänsten i sig som räknas till varumärket. Det är hur kunderna uppfattar vad företaget säger att de erbjuder, hur andra människor ser på varumärket, samt hur väl företaget tar sig an sitt tjänsteutförande som bidrar till kundernas syn och uppfattning om ett tjänstevarumärke. LÄS MER

 5. 5. Det dubbla straffet : Mödrar på anstalt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Magdalena Eklund; Lisa Hansson; [2011]
  Nyckelord :Correctional treatment; Social bonds; Motherhood; Prison; Shame; Guilt; Kriminalvård; Sociala band; Moderskap; Fängelse; Skam; Skuld; Dubbla straffet;

  Sammanfattning : Vi möter i denna uppsats kvinnor som successivt förändrar vår bild av det dubbla straffet, som komplicerar vår uppfattning om ett liv i missbruksberoende och livet på kvinnoanstalt, men som också förenklar föreställningen om den djupa kärleken de hyser för sina barn. Eftersom dessa mödrar har arbetat en hel del med sig själva och tagit sig ur långa perioder av beroende har vi fått känna av den kraft som lösgörs då en människa verkar inom någonting hon brinner för. LÄS MER