Sökning: "Lisa Engman och Moa Bithen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Engman och Moa Bithen.

  1. 1. Hållbarhetsredovisningens påverkan på prestation : En empirisk studie av svenska energibranschen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Moa Bithén; Lisa Engman; [2017]
    Nyckelord :hållbarhetsredovisning; hållbarhet; företags samhällsansvar; prestation; subjektiv prestation; objektiv prestation; energibranschen;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. Studien har en generös inkludering av prestationsmått för att ligga nära så många av de relevanta forskningsområden som möjligt. LÄS MER