Sökning: "Lisa Engman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Engman.

 1. 1. Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Engman; [2018]
  Nyckelord :Didactics; Movement activities; Physical activity; Motorskills; Preschool; Didaktik; Rörelsestund; Fysisk aktivitet; Motorisk utveckling; Förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool. This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisningens påverkan på prestation : En empirisk studie av svenska energibranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Moa Bithén; Lisa Engman; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; hållbarhet; företags samhällsansvar; prestation; subjektiv prestation; objektiv prestation; energibranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara om arbetet med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som avspeglas i hållbarhetsredovisning leder till högre prestation. Studien har en generös inkludering av prestationsmått för att ligga nära så många av de relevanta forskningsområden som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om utsatt barndom – en kvalitativ studie utifrån tre självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Ceesay; Anna Engman; [2014]
  Nyckelord :Utsatt barndom; självbiografier; sociala aspekter; ekonomiska aspekter; materiella aspekter; välfärd; livskvalitet; levnadsnivå.;

  Sammanfattning : Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och alkoholproblematik. Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en familj där minst en av vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Vi ska ju inte provocera dem om de inte provocerar oss : en studie i bankpersonals hantering av missnöjda kunder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Linnéa Engman; Lisa Lundström; [2008]
  Nyckelord :Missnöjda kunder; Tjänsteåterhämtning; Intern tjänsteåterhämtning;

  Sammanfattning : I dagsläget är en stor del av de svenska bankkunderna missnöjda med sin nuvarande bank, men väljer ändå inte att byta. Samtidigt har bankmarknaden genomgått förändringar den senaste tiden, vilka bland annat innebär att det är lättare att byta bank och att konkurrensen bland bankerna hårdnat till följd av fler aktörer på marknaden. LÄS MER