Sökning: "Lisa Fahlén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Fahlén.

 1. 1. ”Genomsnittseleven som inte finns” : En kvalitativ intervjustudie av lärares syn på användandet av pysparagrafen för barn med speciella behov i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lisa Fahlén; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; pysparagrafen; betyg och bedömning;

  Sammanfattning : Arbetet med inkludering av barn med speciella behov i idrottsundervisningen har varit en pågående diskussion i många år. Den centrala frågan är vad som händer ifall inkluderingsarbetet inte räcker till för ett godkänt betyg, och hur läraren därefter bör gå till väga. LÄS MER

 2. 2. MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lisa Louise Snäll Fredrik Rost Emma Kindström Olof Fahlen Stefan Berg Marklund Fritzon; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Breda Ledare : eller snäv representation?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Fahlén; Lisa Modin; [2013]
  Nyckelord :ledare; media; representation; social konstruktion; förebilder; identitet;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar framställningen av ledare i ledarskapstidskrifter. Studien utgår från ledarbegreppet som en social konstruktion och syftar till att synliggöra vad som ingår i den bild som framställs. LÄS MER

 4. 4. Elevens livsvärld: Ett fenomenologiskt perspektiv på dansundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Fahlén; [2012]
  Nyckelord :Fenomenologi; Dansundervisning; Dansutbildning; Da;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur ett fenomenologiskt perspektiv på lärande och kunskap kan användas för attlåta undervisningen i nutida dans ta utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och unika perspektiv påvärlden, eller med andra ord att den bör ta utgångspunkt i elevens livsvärld. Studien avgränsas genom attfokusera på undervisning i nutida dans för elever i gymnasieåldern, på kulturskola och estetisktgymnasium. LÄS MER