Sökning: "Lisa Falk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Falk.

 1. 1. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Fast det där är ju rasism”. Myndighetsutövande socialarbetare med utländsk bakgrund - erfarenheter av rasism och strategier för att bemöta den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Risberg; Selma Nor Falk; [2021-05-26]
  Nyckelord :racism; social worker; racification; immigrant; Non-European; rasism; socialarbetare; socialt arbete; social work; rasifiering; utländsk; utomeuropeisk;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how government-employed social workers with a foreign background experience racism in worklife. We were also interested in examining the interviewees' experiences of what strategies against racism the work-environment has used or uses in situations where racism has occurred as what kind of strategies they use themselves to handle racism. LÄS MER

 3. 3. Ska barnen styra förskolan? : En studie om makt och inflytande i förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Falk; Marcus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Lärande; Planering; Utveckling; Arbetssätt; Rättvisa; Förskolebarn;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på ett behov av att synliggöra pedagogers arbete med inflytande. Författarna upplevde att styrdokumentens mål och egna erfarenheter av hur barns inflytande tar plats i verksamheten inte alltid stämmer överens. LÄS MER

 4. 4. Does voting affect moral decisionsand equality preferences?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kajsa Hansson; Lisa Svanberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that people in groups and in markets can change theirmoral and social preferences (Charness & Sutter, 2012; Falk & Szech, 2013). Voting ondecisions share some features with group decision-making and markets, yet little isinvestigated whether voting alters individuals’ preferences. LÄS MER