Sökning: "Lisa Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Forsberg.

 1. 1. Spelar de någon roll? : En kvalitativ studie om ansiktsarbete inom debattformatet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Lisa Forsberg; [2017]
  Nyckelord :facework; conversation analysis; participant; debate; politeness; disagreement; ansiktsarbete; samtalsanalys; deltagare; debatt; artighet; oenighet;

  Sammanfattning : This paper focuses on facework used by the invited guests in a broadcasted debate. The purpose of this analysis is to investigate how the invited guests use facework and how the guest relate to their functional role within the debate. The aim is also to investigate how the phases of the debate regulate the facework used by the guests. LÄS MER

 2. 2. ALKOHOL – DROGEN SOM SAMHÄLLET ACCEPTERAR? En litteraturstudie om sjuksköterskans förhållningsätt till att vårda personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andrén; Daniel Sjöholm; [2015-12-03]
  Nyckelord :Alkohol; alkoholmissbruk; förhållningssätt; sjuksköterska-patient;

  Sammanfattning : Alkohol är idag en socialt accepterad drog i samhället och konsumtionen i Sverige ökar. Människor exponeras för alkohol i större utsträckning idag än tidigare och risken att utveckla ett missbruk har därför ökat. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller att inte vara - en man : En litteraturöversikt över hur mäns manliga identitet förändras vid prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Forsberg; Niklas Mobäck; [2014]
  Nyckelord :Prostate cancer; treatment; changed body; masculine identity; sexuality; Prostatacancer; behandling; förändrad kropp; manlig identitet; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i västvärlden. Sjuksköterskan har till uppgift att stötta, vägleda, samt säkerställa att given information uppfattats korrekt, för att män med prostatacancer skall kunna fatta rationella beslut rörande eventuell behandling. LÄS MER

 4. 4. The Internal Conflict of Identity in Paul Auster´s City of Glass and Ghosts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Jäfvert Forsberg; [2011-04-27]
  Nyckelord :Blanchot; identity; language; fictional dissolving; Paul Auster; Ghosts; City of Glass;

  Sammanfattning : The search for a meaning and substance is fundamental for the two protagonists in Paul Auster´s "City of Glass" and "Ghosts". Just as the reader they are left without a solution concerning the cases. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som associeras med vårdpersonals och vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning : - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Simon Erlingsson; Lisa Sternerfors; [2011]
  Nyckelord :Attityder; Faktorer; Patienter med homosexuell läggning; Vårdpersonal; Vårdstudenter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Homosexualitet har bevittnats länge genom historien. Patienter med homosexuell läggning kan vårdpersonal och vårdstudenter ha kontakt med i arbetet och i praktiken varje dag. Det förekommer diskriminering mot dessa patienter i svensk sjukvård, vilket strider mot svensk lag. LÄS MER