Sökning: "Lisa Frank"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Frank.

 1. 1. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2019]
  Nyckelord :Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. LÄS MER

 2. 2. Hur kan läsutvecklingen underlättas för elever med dyslexi? : En sammanfattande analys av hur lärare kan arbeta för att stötta elever med dyslexi i deras läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Lisa Frank; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; läsning; läsutveckling; år F-3;

  Sammanfattning : En av de grundläggande kunskaperna alla elever ska kunna efter en avslutad skolgång är att läsa. Det är skolans uppgift att se till att det sker. Ett särskilt ansvar finns då hos varje lärare att stötta och hjälpa elever med lässvårigheter. Vi ansåg därav att det var av stor vikt att undersöka hur lärare kan göra just det. LÄS MER

 3. 3. "Man måste se den man vill bli vän med" : – om hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Svenberg; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom text och bild undersöka hur mobbning gestaltas i två utvalda bilderböcker för barn. De två bilderböckerna är Saga och regnbågen av Carina Wilke och Katarina Dahlquist, och Fina Fisken av Anna Bergholtz och Emmalill Frank. LÄS MER

 4. 4. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER