Sökning: "Lisa Fredriksson Maria Bjurén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Fredriksson Maria Bjurén.

  1. 1. En ömsesidig process En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledningen är en del i integrationen av nyanlända ungdomar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Maria Bjurén; Lisa Fredriksson; [2016]
    Nyckelord :counseling; cultural; competence; integration; ways of working; youth refugees;

    Sammanfattning : In recent years the number of adolescent refugees entering Sweden without an accompanying guardian has increased almost 10000 percent. Due to this unprecedented increase, career counseling must take new paths, explore new avenues and adopt new way of thinking in order to improve the structure. LÄS MER