Sökning: "Lisa Glemme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Glemme.

  1. 1. Fällbar fåtölj : examensarbete

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

    Författare :Lisa Glemme; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats kommer att handla om vad jag ska göra i mitt examensarbete, hur jag ska göra det och varför jag ska göra det. Jag kommer att ta upp min process och utförligt besvara den med stöd i källor. Jag kommer även att ta upp resultatet och analysera och reflektera över det. LÄS MER