Sökning: "Lisa Grahn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lisa Grahn.

 1. 1. Partnervåld : Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för partnervåld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Grahn; Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :abused woman; experience; intimate partner violence; meeting; nurses.;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a structural problem in our society because of the inequality between men and women. Nurses are often the first person to meet the abused woman in health care and therefore have an important role in identifying the violence and in trying to influence the women's future choices in life. LÄS MER

 2. 2. Vem var Sveriges första logoped? : Sven Wedins yrkesliv i förhållande till logopedyrkets professionaliseringsprocess samt utvecklingen av röstbehandling i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Madeléne Grahn; Lisa Yngström; [2019]
  Nyckelord :Sven Wedin; speech-language pathology; professionalization; voice treatment; history; Sven Wedin; logopedi; professionalisering; röstbehandling; historia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sven Wedin kan betraktas som Sveriges första logoped och var speciellt intresserad av röstproduktion och röstbehandling. Efter hans bortgång skänktes hans skriftliga kvarlevor till Linköpings universitet och ligger till grund för föreliggande arbete. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om hiv hos ungdomar på en gymnasieskola i Guamal, Colombia

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Grahn; Lisa Ohlsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Colombia; Hiv; HIV-KQ-18; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: The control of human immunodeficiency virus (hiv) is a global challenge. An estimated 37 million people across the world are hiv-positive and Colombia is one of the countries in Latin America with the largest amount of people with hiv. Young people are a particularly susceptible group. LÄS MER

 4. 4. Representationer av kvinnor : En undersökning om hur kvinnor representeras i utställningar på Museum Gustavianum och Uppsala universitets Myntkabinett

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Representation; Women; Gender and Museums; Museum Gustavianum; Uppsala University Coin Cabinet; Representation; kvinnor; genus och museum; Museum Gustavianum; Uppsala universitets Myntkabinett.;

  Sammanfattning : This essay studies how women are represented in three museum exhibitions. The exhibitions are the Museum Gustavianum exhibition of the history of the University from the 1800s to the present day, the viking exhibition Valsgärde and the Uppsala University Coin Cabinet. LÄS MER

 5. 5. Förmedla utan att förråda : En studie i utanförskap i Sara Lidmans Regnspiran och Bära mistel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Grahn; [2015]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Sara Lidman; utanförskap; folkhemmet; Regnspiran; Bära mistel; svensk litteratur; 1900-talslitteratur;

  Sammanfattning : This thesis is a study of social alienation in two novels by Sara Lidman, Regnspiran (1958) and Bära mistel (1960). Taking the Swedish ”people’s home” and the normative view of people that it entailed as its point of departure, it examines the different kinds of alienation present in Lidman’s work. LÄS MER