Sökning: "Lisa Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Lisa Gustafsson.

 1. 1. Årsredovisningar – Visar mer än vad lagen kräver

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Johanna Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete : En diskursanalys av det sjunde kapitlet i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emmy Carman Frisk; Lisa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Volodymyr Zelensky - From Onscreen to Online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa Sjöberg; Kerstin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: political communication; social media; digital natives; social media era; social media communication; vlogging; impression management; rhetorics; narratives.; Social Sciences;

  Sammanfattning : As of the current state, there is an ongoing war in Europe; something which has not been experienced in modern days. A crisis like this aids for political leaders who can communicate to their people, hence this thesis was sprung from an interest in investigating the unforeseen video communication that has surfaced with the Ukrainian president Volodymyr Zelensky. LÄS MER

 4. 4. Svensk utrikespolitik, Israel och Palestina: En studie av utrikespolitiken i svenska riksdagen åren 1948–2018 gällande Israel-Palestinakonflikten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Israel; Palestina; Israel-Palestinakonflikten; textanalys; othering; stereotypisering; stereotyper; identitet; svenska riksdagen; svensk utrikespolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how the politicians in the Swedish parliament have spoken about the Israeli-Palestinian conflict, the parties involved in the conflict and other conflicts the parties have been involved in during the years 1948-2018. The study was done using text analysis and with the theories concerning othering, stereotyping and identity. LÄS MER

 5. 5. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER