Sökning: "Lisa Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Lisa Gustafsson.

 1. 1. Sjuksköterska på lika villkor - Hur jämställt är det inom sjukvården?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2024-02-13]
  Nyckelord :Hirdmans genusteori; Könets betydelse; Sjuksköterskor; Västra Götalandsregionen; Karriärval; Interaktioner på arbetsplatsen; Föräldraledighet; Löneförhandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering i svenska onoterade företag – Före och efter Covid-19 bröt ut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2023-08-10]
  Nyckelord :Onoterade företag; hållbarhetsrapportering; Covid-19; kris; legitimitetsteorin; institutionella teorin; SDG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Covid-19 har globalt uppmärksammat hur företag reagerar på miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Pandemin har även väckt frågor om företags agerande och ansvar gentemot intressenter. Hållbarhetsrapporteringen besitter därmed en viktig roll i krishantering. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Power of Narratives: Shaping Sustainable Consumption of Plant-Based Food

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Emanuelsson; Lisa Gustafsson; Märta Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sustainable food consumption; Cultural branding; Plant-based foods; Seafood industry; Narratives;

  Sammanfattning : Background: The current unsustainable situation of the seafood industry requires innovative solutions and there is an opportunity for companies to provide consumers with plant-based options which would enable them to eat seafood without harming the oceans. However, there are still several barriers keeping consumers from choosing plant-based products, such as limited knowledge, social norms, and cultural settings. LÄS MER

 4. 4. Mycket snack, lite verkstad? : En kvalitativ intervjustudie om fritidshemmets förutsättningar för språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Algotsson; Emelie Gustafsson; Lisa Ottosson; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; fritidshem; fritidslärare; fritidspedagog; sociokulturell teori; proximal utvecklingszon; scaffolding; mediering;

  Sammanfattning : Språket beskrivs som en central förmåga för lärandet som sker i skolan och i fritidshemmet. Undervisningen i fritidshemmet utgår från styrdokument så som läroplanen och Skollagen, där det framgår att elever ska ges möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. LÄS MER

 5. 5. Årsredovisningar – Visar mer än vad lagen kräver

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Johanna Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER