Sökning: "Lisa Hägglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Hägglund.

 1. 1. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 2. 2. Arbete utan ansikte : En intervjustudie om hur distansarbete påverkat HR-arbetares interaktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Hägglund; Fanny Paulsen; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; HR; interaktion; roller; relationer; interaktionsritualer; främre region; bakre region.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur pandemin har påverkat Human Resources-arbetares (HR) interaktioner i arbetet. Genom intervjuer har vi undersökt det ökade distansarbetets påverkan på relation till kollegor, samt upplevelsen att ha hemmet och arbetet på samma plats. LÄS MER

 3. 3. Artilleritaktik : En kvantitativ studie om Archerns taktiska möjligheter i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lisa Hägglund; [2020]
  Nyckelord :artillery tactics; principles of war; high course trajectory; urban environment;

  Sammanfattning : Technology evolves quickly in the armed forces, however the quick progression and development in warfare is hindered when the war studies and tactics fall behind. This is apparent when examining the Swedish artillery system Archer. LÄS MER

 4. 4. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 5. 5. "Comic Sans might get you killed"– how values are created and used in the evaluation of graphic quality

  Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och naturvetenskap; Tekniska högskolan

  Författare :Lisa Bengtsson; Karin Hägglund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis on how a group of Graphic Design and Communications (GDK) students at Linköping University evaluates aesthetic graphic quality. The aim of the thesis is to study how the students express themselves, what values the evaluation is based upon and the origin of these values. LÄS MER