Sökning: "Lisa Hagnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Hagnér.

  1. 1. Functional Food : Funktionellt för konsument eller producent?

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marie Nilsson; Lisa Hagnér; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att hälsa är en ny och växande marknad i Sverige är inget som undgått vare sig producenter eller konsumenter. Medvetenheten hos folket kring hälsa ökar och den svenska befolkningen har aldrig varit så hälsomedveten som den är idag. Trots detta blir vi enligt statistiken allt fetare. LÄS MER