Sökning: "Lisa Hallberg Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Hallberg Nilsson.

 1. 1. Online kontra Offline : En jämförande kvalitativ studie om hur ungdomars mående och sociala relationer påverkas av uppkoppling kontra frånkoppling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Malin Ensgård; Lisa Hallberg Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; connection; disconnection; online; offline;

  Sammanfattning :  Abstract   Title: Online versus Offline - A comparative qualitative study on how young individual’s health and social relationships are influenced by connection versus disconnection   Authors: Malin Ensgård, Lisa Hallberg Nilsson   Aim: The aim of this study is to compare how young individuals communicate depending on how connected they are to social media. More specifically how it affects their mental health and social relationships, and how their usage of social media platforms should be adjusted. LÄS MER

 2. 2. Skolgården är en fantastisk resurs! : En kvalitativ studie om hur lärarna i fritidshemmet använder sig av sin skolgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sara Nilsson; Lisa Hallberg; [2014]
  Nyckelord :Motivation; skolgård; fritidshem; utemiljö; rum; lärare i fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Vår studie har som syfte att se hur fritidslärare använder sig av sin skolgård och om det som sker på skolgården främst är fri lek eller planerade aktiviteter. Syftet med studien var även att undersöka ifall det går att motivera eleverna till att spendera mer tid utomhus och hur fritidslärarna i så fall går till väga. LÄS MER