Sökning: "Lisa Hammarlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Hammarlund.

 1. 1. Begränsar begränsningen av begränsningsvillkor samtliga begränsningsmöjligheter av växthusgasutsläpp? - Den förvirrande bestämmelsen i 16 kap. 2 § c miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; utsläpp av växthusgaser; EU:s utsläppshandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Code is an important tool for reducing Sweden’s greenhouse gas emissions and the prospect of reaching a climate-neutral state by the year 2045. The Environmental Code’s permit procedure for environmentally hazardous activities can influence the actions and precautionary measures a business operator must undertake when operating an activity that causes inconvenience to the environment though, for example, greenhouse gas emissions. LÄS MER

 2. 2. Är lagen otillräcklig för de otillräkneliga? - Om straffbarheten för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; tillräknelighet; allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of the enforcement of the Swedish Penal Code 1965 the distinction between accountable and unaccountable offenders were taken away. Every individual was from here on to be considered responsible for their acts and were able to be brought to justice. LÄS MER