Sökning: "Lisa Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Lisa Hansson.

 1. 1. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 2. 2. Jag är inte min psykos : en litteraturstudie om erfarenheter av stigmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Hansson; Lisa Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :stigma; experience; psychosis; schizophrenia; discrimination;

  Sammanfattning : Background: Stigmatization of people with psychosis is a widespread and global issue that has been existing for a long time. While other psychological illnesses are getting less stigmatized, schizophrenia and psychosis tend to be unchanged. Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of stigmatizations in people with psychosis. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av förvirringstillstånd : Under och efter vårdtiden på intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Åhman; Julia Hansson; [2018]
  Nyckelord :IVA-syndrom; upplevelser; blogg; hallucinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patienter som vårdas eller tidigare har vårdats på intensivvårdsavdelningen löper en stor risk att drabbas av svåra förvirringstillstånd, både på intensivvårdsavdelningen och i efterhand på vårdavdelningen. LÄS MER

 4. 4. “Det finns inte en silver bullet” : En kvalitativ fallstudie om ett statligt bolags deltagande i sociala medier när förtroendet har raserats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; Lisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trust; brand loyalty; social media; strategy; trust crisis; communication; Förtroende; varumärkeslojalitet; sociala medier; strategi; förtroendekris; kommunikation;

  Sammanfattning : I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. LÄS MER

 5. 5. Att skiljas från sitt eget barn - En kvalitativ studie om inskolning med blicken på vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Hansson; Sofie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :inskolning; anknytning; vårdnadshavare; trygghet;

  Sammanfattning : Innehållet i denna studie omfattar inskolning från ett vårdnadshavarperspektiv med utgångspunkt från Broberg, Hagström och Brobergs (2012) utveckling av anknytningsteorin. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares upplevelser av en inskolningsprocess. LÄS MER