Sökning: "Lisa Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Lisa Hansson.

 1. 1. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 2. 2. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 3. 3. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER

 4. 4. "Mer digital kompetens skulle vi alla behöva" : En enkät & intervjustudie om förskollärares användande av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Hansson; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; digitala verktyg; barns språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; enkätundersökning; intervjuer;

  Sammanfattning : Idag möter barn en digitaliserad värld på ett sätt som ingen annan generation gjort tidigare. Detta medför att barn redan från tidig ålder bör få förståelse för den digitalisering de möter i samhället för att bli medvetna om de möjligheter och risker som finns med att använda digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. The Implications of Increased Passive Investment: A Theoretical Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Henrik Taro Hansson; Lisa-Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Passive Investment; Capital Markets; Market Efficiency; Asset Market Simulation;

  Sammanfattning : In this thesis, a theoretical model is constructed to assess potential implications of increased passive investment on capital market efficiency and stability. A population of active and passive investors is simulated in an artificial asset market to examine how the share of passive investment affects pricing efficiency, volatility, and comovement between assets. LÄS MER