Sökning: "Lisa Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Lisa Hansson.

 1. 1. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 2. 2. Development of a new concept for a v-stay in a heavy vehicle using dynamic analyses

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Hansson; Mikaela Johansson; [2021]
  Nyckelord :Heavy vehicle; high capacity transport; dynamic stability; wheel suspension; v-stay; dynamic analysis;

  Sammanfattning : Society of today is struggling with both large amounts of emissions as well as congestion on the roads. For this reason, AFRY in collaboration with Volvo GTT is working on develop and implement longer and heavier transports in traffic network. These combinations are called high capacity transport and have high performance-based demands. LÄS MER

 3. 3. Ljudets narrativa roll i skräckfilm : Ett c-projekt om skräckfilm

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annie Högberg; Lisa Framner; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain greater knowledge about how filmmakers can create a narrative by using sound in horror films. With this knowledge, it is desired to have the opportunity to create a short horror film that focuses on the use of sound. LÄS MER

 4. 4. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 5. 5. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER