Sökning: "Lisa Heuser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Heuser.

 1. 1. Bilingual Projects in Schools : How does the CLIL program influence the fluency of students?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Lisa Heuser; [2010]
  Nyckelord :CLIL; Bilingualism;

  Sammanfattning : The present study aims to investigate students’ English at a Swedish secondaryschool concerning their fluency. Hereby students who take part in SPRINT(språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning) will be compared withstudents who do not take part in this project.The study focuses on oral fluency, which is measured in tone groups. LÄS MER

 2. 2. Korrigerande i skolan : Hur hanterar lärare det som uppmärksammas som störande föremål i skolan idag? En jämförelse mellan en skola i Sverige och en i Tyskland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lisa Heuser; [2010]
  Nyckelord :störande beteende; korrigerande i klassrummet; svenska skolsystem; tyska skolsystem;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftet är att undersöka vilka metoder lärare på en skola  i Sverige och  på en skola i Tyskland använder sig av för att minska elevens oönskade beteende i skolan. Samtidigt undersöks vilka regler det finns i skollagen i respektive land när det gäller just den aspekten. LÄS MER