Sökning: "Lisa Hinas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Hinas.

  1. 1. Hur arbetar pedagoger kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga? : En intervjustudie med pedagoger i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Lisa Hinas; Steffani Bengtsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Barngrupperna i dagens förskola har fler barn med annat modersmål än svenska till skillnad från förr. Pedagogerna i förskolan kommer där av oftare i kontakt med barn med annat modersmål, vilket kan medföra att pedagoger behöver vara mer lyhörda. LÄS MER