Sökning: "Lisa Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Lisa Holm.

 1. 1. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 2. 2. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 3. 3. Mord som mord? : En undersökning av Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering av mordfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia West; Linn Wördner; [2018]
  Nyckelord :morder; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; gender theory; encoding decoding; agenda setting;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how female and male murder victims are represented in two swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet. By analyzing articles about the murders of Lisa Holm, Ida Johnsson, Ahmed Obaid and Rami Amin this study seeks to understand how they differ depending on the gender of the victim. LÄS MER

 4. 4. Könets påverkan på revisionsarvodet : En studie utifrån påskrivande revisor, styrelse och VD.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Holm; Lisa Wahrer; [2017]
  Nyckelord :Audit firm; auditor; gender; signatory auditor; Big 7; Revisionsbyrå; revisor; genus; påskrivande revisor; Big 7;

  Sammanfattning : Pricing of audit fees is based on several factors that are assignable both to the professional pricing and the strategic pricing. There are few studies that have observed whether gender can affect the audit fee and the differences in characteristics identified in previous studies underlie gender impact. LÄS MER

 5. 5. Lokala dimensioner av kriminaljournalistik : En kvalitativ studie av rapporteringen kring Lisa Holm-fallet och ”Arbogakvinnan”.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Gabrielle (Elle) Wähämäki Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kriminaljournalistik; lokaljournalistik; gestaltning; Lisa Holm; Arbogakvinnan; sensationalism; brottsoffer; förövare.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell press och lokalpress. Undersökningen omfattar rapporteringen kring fallet Lisa Holm och fallet Arbogakvinnan och bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 126 webbartiklar från Expressen , Aftonbladet , Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . LÄS MER