Sökning: "Lisa Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Holmberg.

 1. 1. Det var en gång en Youtuber : Berättelseskrivande på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brandstedt; Camilla Herrlin; [2020]
  Nyckelord :Teaching of writing; narrative writing; elementary school; writing process; teaching strategies; multimodal texts; Skrivundervisning; berättelseskrivande; lågstadiet; skrivprocess; berättelsestruktur; textskapande; multimodala texter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. LÄS MER

 2. 2. Ord för ord, kapitel för kapitel : En studie om hur lärare arbetar med högläsning av skönlitteratur i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Aaltonen; Moa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pandoras ask : Att som sjuksköterska möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Brandt; Lisa Holmberg; [2015]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; våld; relation; kvinnor; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Kvinnor som är utsatta för våld i nära relation är idag ett globalt hälsoproblem. Dessa kvinnor söker vård, men inte nödvändigtvis för den orsaken, vilket gör att sjuksköterskan bör vara välutbildad i ämnet. Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelser i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Egenföretagares upplevelser av hälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Holmberg; Stina Strömbäck Pyyny; [2015]
  Nyckelord :hälsa; egenföretagare; företagshälsovård; upplevelser; intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Arbetet spelar en viktig roll för människors hälsa. I den politiska debatten beskrivs egenföretagande som en faktor som kan stärka landets ekonomi och skapa jobbtillfällen. Utvecklingen av ett framgångsrikt företag är till viss del beroende av företagarens hälsa. LÄS MER

 5. 5. Ingen succé? : Revisorers syn på K2

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Lisa Holmberg; Hanna Hoof; [2010]
  Nyckelord :revisorer; K2; samrob; bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : En undersökning gjord av KPMG visar att det nya regelverket K2 som Bokföringsnämnden har gett ut inte tillämpas av några mindre aktiebolag i studien. Arnell menar att revisorers inställning till K2 har en påverkan på varför de inte tillämpas. (Kristoffersson 2009). LÄS MER