Sökning: "Lisa Hultén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Hultén.

 1. 1. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 2. 2. Svensk kod för bolagsstyrning - Kodens institutionalisering i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabet Hultén; Lisa Björck; Sofia Wiik; [2010]
  Nyckelord :Svensk kod för bolagsstyrning; implementeringsprocess; löpande arbete; konsekvenser; institutionell teori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mönster som framkommit ur empirin följer Scotts pelare. I de flesta företag har Koden nått en normativ institutionaliseringsnivå. Arbetssättet med Koden har habitualiserats. Den generella uppfattningen är att legitimiteten som Koden bidrar med endast täcker OMX:s krav. LÄS MER

 3. 3. Förtroendets betydelse i relationens livscykel, vid köp av externa tjänster

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svensson; Hanna Klöfver; Anna Hultén; [2007]
  Nyckelord :Förtroende; relation; värdeskapande; reklambyrå och kund.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och när förtroendet skapas i en affärsrelation då parterna inte har någon tidigare erfarenhet av varandra. Vidare är syftet att undersöka vilken betydelse förtroendet har, samt när i relationens livscykel förtroendets betydelse är som störst. LÄS MER