Sökning: "Lisa Islam"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lisa Islam.

 1. 1. Prelude to Islamic extremism : A study of radicalization among Muslims in Sweden and the effects of Islamophobia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Islamophobia; Muslims; radicalization; terrorism; violent extremism; Islam; inclusion; exclusion; security; Sweden;

  Sammanfattning : Abstract [en] On 27 April 2017 Sweden was struck by an Islamic terrorist attack which with various terrorist attacks in Europe, lead to increased Islamophobia and far-right populism in the country. This has seemingly led to Swedes becoming more prone to believe Islamophobic conspiracy theories. LÄS MER

 2. 2. Subversiva repetitioner. Hur Shadi Ghadirians fotoserie Qajar uttrycker och kommenterar religionens roll i Iran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Barkholt Nord; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the capacity of visual art to discuss religious and sociopolitical issues, proposing subversive aspects in the Iranian artist Shadi Ghadirians photo series Qajar (1998).Qajar mirrors the photographic entry in Iran during the late 19th century, when the then ruler Nasir al-Din Shah started to photograph. LÄS MER

 3. 3. Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Vanler Pedersen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. LÄS MER

 4. 4. ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stellan Karlsson; Therese Lindblom; [2014]
  Nyckelord :islamofobi; rasism; konflikthantering; högstadiet; lärare;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Ofta tror jag att det handlar om okunskap helt enkelt” - en kvalitativ studie av åtta högstadielärares syn på islamofobi och arbetet med islamofobiska konflikter i skolaFörfattare: Therese Lindblom, Stellan KarlssonTermin och år: VT14 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Bengt JacobssonExaminator: Lisa WiklundRapportnummer: VT14-1120-14 Nyckelord: islamofobi, rasism, konflikthantering, högstadiet, lärareSammanfattning:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur högstadielärare i Göteborg förhåller sig till begreppet islamofobi och hur de tänker kring konflikter med islamofobisk grund bland elever.Frågeställningar: • Hur definierar de tillfrågade lärarna islamofobi?• Hur anser de tillfrågade lärarna att islamofobi bör bemötas?• I vilken utsträckning ser de tillfrågade lärarna islamofobi i skolan som ett problem?• I vilken utsträckning upplever de tillfrågade lärarna att de förberetts för att bemöta konflikter av islamofobisk karaktär? För att få svar på syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade respondentintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Jacobsson; [2013-08-06]
  Nyckelord :textbooks; Islam; Hinduism; gender theory; Jeanette Sky;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor essay is to examine the portrayal of women and men constructed in two textbooks aimed for religious studies. The aim is also to examine how the image relates to the curriculum directives on gender equality. The theory consists of gender theory based on work by Catharina Raudvere, Jeanette Sky and Yvonne Hirdman. LÄS MER