Sökning: "Lisa Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Ivarsson.

 1. 1. Patienters erfarenheter av omhändertagandet i samband med trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Camilla Ivarsson; Lisa Åstrand; [2017]
  Nyckelord :experiences; nursing; patient; trauma; trauma care;

  Sammanfattning : En litteraturbaserad studie som belyser patienters erfarenheter av omhändertagandet i samband med trauma, där patienternas utsatthet framkommer på ett tydligt sätt. En litteraturöversikt med studier utförda i Sverige, England och USA. LÄS MER

 2. 2. Tekniska förutsättningar för spånsmide av mässingskomponenter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Jakob Johansson; Lisa Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Mässing; Återvinning; Varmsmidning; Hållbar Produktion; Brass; Recycling; Hot Forging; Sustainable Production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid all skärande bearbetning bildas spånor som en biprodukt. Mängden spånor varierar beroende på hur arbetsstycket och slutprodukten ser ut. I vissa fall är det 70-80 % av utgångsmaterialet som omvandlas till spån under förädlingen. LÄS MER

 3. 3. Kulturmöten : förskollärares och barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lisa Ekbladh; Madeleine Friman; Linnéa Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Interkulturellt förhållningssätt; Kultur;

  Sammanfattning : InledningI Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan.Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats därbarn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnenatt samsas och interagera med varandra. LÄS MER

 4. 4. Skolvalet: en investering i framtiden? : En narrativ studie om föräldrars resonemang kring grundskolevalet ur ett Bourdieu-inspirerat perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :Skolval; Pierre Bourdieu; Biografisk narrativ metod; kapital; reproduktionsstrategier;

  Sammanfattning : The thesis aims to increase our understanding about parents reasoning about the elementary school choice by studying which factors parents perceive as important during the decision making process and also by giving meaning to Pierre Bourdieu’s concept of capital through the parents perspective. The empirical material comes from seven BNIM-interviews made with parents, which has been analyzed according to the thematic field analysis. LÄS MER

 5. 5. Diskriminering, vad betyder det? En kvalitativ intervjustudie om vad ungdomar anser att diskriminering är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Lisa-Lo Sonnesjö; [2008]
  Nyckelord :ungdomar; diskriminering; barn- och elevskyddslagen; Gender studies; Genusvetenskap; Public law; Offentlig rätt; Social and welfare law; Socialrätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en studie av ungdomars syn på diskriminering. Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. LÄS MER