Sökning: "Lisa James"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lisa James.

 1. 1. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Sammanfattning : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. LÄS MER

 2. 2. Studiecirkeln som medium : normerande föreställningar om studiecirkelns form inom Godtemplarorden vid 1900-talets inledning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Klara Müller; [2018]
  Nyckelord :study circle; studiecirklar; Oscar Olsson; Godtemplarorden; folkbildning; media history; mediehistoria; Bokstugan; Studiecirklarna; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The study circle is a cultural and educational phenomenon that has fundamentally affected Sweden and continues to do so even today. The present study investigates the Swedish study circle as a medium. LÄS MER

 3. 3. “To shape God, Shape Self”: The Political Manipulation of the Human Body and Reclamation of Space in Octavia E. Butler’s The Parable of the Sower

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa James; [2018]
  Nyckelord :Butler; human body; space; society; Contemporary America; literature; dystopia; Los Angeles; Southern California; ecology; global warming; sociopolitics; gender; stereotypes; race; ethnicity; stagnation; patriarchy; female voice; hysteria; feminist studies; social reform; movement; migration; nomadology; Octavia Butler; empathy; sympathy; Parable of the Sower; hyperempathy;

  Sammanfattning : This paper considers the role of the human body in Octavia E. Butler’s The Parable of the Sower and the way it interacts with defined space to stage expressive forms of political opposition. LÄS MER

 4. 4. The Political Consumer and Political Ideology : A study of the language of Fairtrade International

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Michele Micheletti (2003) argues political consumerism is a new form of political participation, in which individuals in their choice of consumables exert political influence based on moral value. Political consumerism is a rather new concept, and as such still embedded with many ambiguities. LÄS MER

 5. 5. Getting to zero - or just empty promises : A study of Kenya's AIDS Strategic Framework from a Human Rights perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Skatka; [2016]
  Nyckelord :Kenya; HIV; Aids; strategic framework; human rights; enforceable claims;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been conducted after having personally observed and becoming interested in the HIV response in Kenya. The aim of the study is to assess the capability of Kenya’s AIDS Strategic Framework (KASF) based on Susan James perspective on rights as enforceable claims. LÄS MER