Sökning: "Lisa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Lisa Johansson.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisorns arbetsroll -En kvalitativ studie om förändrade kompetenskrav för nyanställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Lisa Kaiser; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Barnen kan oftast minst lika mycket som vi” : En studie om digitala verktyg i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Hennig; Johanna Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; förskolan; design för lärande; förskollärares perspektiv; meningserbjudande; multimodalt lärande; iscensättning av lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens innebär utifrån förskollärares användning av digitala verktyg samt hur de beskriver sin digitala kompetens. Den teoretiska utgångspunkten i studien är design för lärande med centrala begrepp som meningserbjudande, multimodalt lärande samt iscensättning av lärande. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of electrospun lignin/polyvinyl alcohol/cellulose nanofiber mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lisa Johansson Carne; [2021]
  Nyckelord :Electrospinning; lignin; polyvinyl alcohol; cellulose nanofiber; wound dressing;

  Sammanfattning : Polymeric electrospun nanofiber mats have recently emerged as a promising alternative to conventional wound dressings for non-healing wounds. Its large surface area, porosity and scalability are only a few of the promising characteristics of electrospun nanofibers. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning för friluftsliv året runt : ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Johansson; [2021]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; vinter; Holmön; klimatanpassad design;

  Sammanfattning : Friluftsliv har länge ansetts om en fördelaktig metod för att öka fysisk aktivitet och skapa naturkontakt resulterande i ökad livskvalitet (Emmelin et al. 2010). Under vinterperioden minskar dock denna utomhusaktivitet drastiskt. LÄS MER