Sökning: "Lisa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Lisa Johansson.

 1. 1. Att veta, eller inte veta - En kvantitativ studie om summan av donationens betydelse för konsumentattityder vid Cause Related Marketing kampanjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Palmér; Malin Johansson; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 3. 3. Activity and Participation in individuals who have received lower limb prostheses from Exceed : A qualitative study conducted in Cambodia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Malin Johansson; Lisa Felixon; [2019]
  Nyckelord :Developing countries; Cambodia; prostheses; activity; participation ;

  Sammanfattning : Background: Cambodia has one of the highest percentages of persons living with disability in the world. Disabled people often encounter stigma in the community, and they do not have the same access to a range of services as the rest of the population. LÄS MER

 4. 4. ”Giraffen får inte plats i cykelkorgen” : En intervjustudie om hur pedagoger på förskolor arbetar kring professionell teater och drama som en estetisk uttrycksform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Johansson; Nina Juréen; [2019]
  Nyckelord :Kultur; barnteater; drama; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Är jag svensk? : Identifiering, normer och representation i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Stagnell Johansson; [2019]
  Nyckelord :representation; vithetsnorm; normer; stereotyper; identitet; läromedel; bild; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka två läromedel i svenska för lågstadiet där fokus ligger på representation. Läroböcker är det läromedel som har möjlighet att nå ut till flest av Sveriges befolkning och är en representation av läroplanen vilket ger den auktoritet; de föreställningar och normer som framställs i dessa påverkar barns världsbild och identitetsskapande. LÄS MER