Sökning: "Lisa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Lisa Johansson.

 1. 1. DEN SINNLIGA NÄRVARONS DIMENSIONER En litteraturstudie om den psykoterapeutiska relationens kännetecken och tillblivande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Johansson; Maria Wallmon; [2020-03-13]
  Nyckelord :den psykoterapeutiska relationen; praktisk kunskap; tyst kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Studien undersöker dels den psykoterapeutiska relationens kännetecken, dels hur psykoterapeuters praktiska kunskaper kommer till uttryck i etablerandet av denna relation. För att söka svar på studiens frågeställningar har författarna studerat litteratur skriven av fyra väl etablerade och erfarna psykoterapeuter, vilka representerar skilda psykoterapiinriktningar. LÄS MER

 2. 2. A comparative study of algorithms used in recommender systems : measuring their accuracy on cold start data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isac Haglund; Lisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A common problem today is the increasing amount of information that people get exposed to, an issue that recommender systems aim to fix through giving personalized recommendations. The most widely used technique within recommender systems is collaborative filtering, which uses the similarity between users who share the same interest. LÄS MER

 3. 3. Inte solklart med SoL : En kvalitativ studie om biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Östergren; Emma Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :care manager; mental illness; street-level bureaucracy; biståndshandläggare; äldreomsorg; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : There is a lack of studies about elderly with mental illness. Previous studies show that care managers tend to construct needs together with the client based on a standardized range of aid (Olaison, 2009; Jönson & Harnett, 2015; Dunér & Nordström, 2005). Further the social needs tend to disappear during the need investigation. LÄS MER

 4. 4. Äldres digitala delaktighet : En innehållsanalys om äldres närvaro i biblioteksplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lisa Ekelund; Lisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; äldre; digital delaktighet; digitala klyftan; biblioteksplan;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine if public libraries live up to the expectations that the society have when it comes to giving information technology service to older people. The reason behind this is to highlight the target group older people in swedish library plans, because they are the group in the society that feel least involved in the digital society. LÄS MER

 5. 5. Timeout i sportjournalistiken : En kvantitativ studie av genus i svensk sportjournalistik

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; Tova Sundberg; [2020]
  Nyckelord :gender; athletes; #metoo; coverage rate; the gender of the writer; sports journalism; kön; idrottsutövare; #metoo; täckningstal; skribentens kön; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga idrottsutövare porträtteras i svenska tidningars sportjournalistik, utifrån tre centrala faktorer (1) tidsperspektiv, (2) täckningstal och (3) skribentens kön. Frågeställningar: • Har #metoo påverkat porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar tidningars täckningstal porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? • Påverkar skribentens kön porträtteringen av könen i svenska tidningars sportjournalistik? Teorier: Dagordningsteorin, gestaltningsteorin, tystnadsspiralen, medielogik Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvantitativ innehållsanalys och genomfört undersökningen på två svenska tidningar, Aftonbladet och Nya Wermlands-tidningen. LÄS MER