Sökning: "Lisa Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Lisa Johnsson.

 1. 1. The Price of Power: A quantitative study of price elasticity of demand during high electricity prices in Southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Berg; Lisa Johnsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unprecedentedly high electricity prices became a pressing issue for consumers in 2021-2022, causing political debate and shedding light on the hourly electricity prices. Out of the four Swedish electricity areas created to facilitate an effective electricity market, this thesis will focus on SE3 and SE4 in the South of Sweden, which experienced the highest prices in 2021-2022. LÄS MER

 2. 2. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 3. 3. Förskolans fysiska lärmiljöer : En studie om förskollärares uppfattningar om den fysiskalärmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Belinda Johnsson; Lisa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; förskolans fysiska lärmiljö; förskollärares uppfattningar; möjligheter och begränsningar; space syntax;

  Sammanfattning : I inledningen lyfter vi barns förutsättningar för utveckling och lärande samt hur barns så kallad livsmiljö i förskolan kan bli, beroende på hur förskollärares syn på den sociala och fysiska lärmiljön ser ut och hur de två samspelar med varandra. Litteratur och artiklar kopplat till studiens innehåll samt resultatet av intervjuer med förskollärare utgör den här studiens huvudsakliga källor. LÄS MER

 4. 4. Mord som mord? : En undersökning av Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering av mordfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia West; Linn Wördner; [2018]
  Nyckelord :morder; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; gender theory; encoding decoding; agenda setting;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how female and male murder victims are represented in two swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet. By analyzing articles about the murders of Lisa Holm, Ida Johnsson, Ahmed Obaid and Rami Amin this study seeks to understand how they differ depending on the gender of the victim. LÄS MER

 5. 5. För varje gång tror man att det är den sista gången... : En kvalitativ studie av kvarhållande mekanismer i biografiska skildringar av kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Elmqvist; Sara Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Domestic violence; the normalization process; autobiography; shame;

  Sammanfattning : This thesis analyses women’s stories and experiences of living in a relationship with domestic violence. The study is done in order to gain a deeper understanding of what the retaining mechanisms are that prevents women from leaving their partner. The research is carried out by the usage of qualitative textual analysis of autobiographical novels. LÄS MER