Sökning: "Lisa Jonsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Jonsén.

  1. 1. Hortikultur i fjällmiljö : typexempel Potatisbacken i Ammarnäs

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Lisa Jonsén; [2015]
    Nyckelord :Lappland; Västerbotten; Ammarnäs; Potatisbacken; Solanum tuberosum; potatis; odlingszon 8; odling i kallt klimat; odlingshistoria;

    Sammanfattning : Potatis är en av världens viktigaste jordbruksgrödor och odlas världen över. Här behandlas viktiga odlingsfaktorer inom potatisodling ur hänseende: Utsäde, sättning, bevattning, gödsling, växelbruk, träda, sjukdomar, kvalitetsnedsättningar, behandling av ovanjordisk vegetation, skörd och lagring. LÄS MER