Sökning: "Lisa Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Lisa Jonsson.

 1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
  Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

  Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER

 2. 2. Tjänster och lönsamhet med ett batterilager till en solcellspark : En fallstudie om att implementera ett batterilager till Vasakronans solcellspark i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Solcellspark; Batterilager; Litiumjon; Frekvensreglering; Arbitrage; Flexibilitet; CoordiNet; Intermittent kraftproduktion; Förnybar energi;

  Sammanfattning : The installed capacity of electricity produced from solar power has increased over the years and will do so even further. A lot of companies are investing in so-called solar parks to create large scale electricity production from solar power. LÄS MER

 3. 3. Betydande faktorer i sjuksköterskans arbete mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Bååt; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Vårdrelaterade infektioner; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada och står för 34 % av alla vårdskador i Sverige. Detta leder till lidande för patienter och onödiga kostnader för sjukvården. Sjuksköterskans förebyggande arbete är därför viktigt för att uppnå en patientsäker vård. LÄS MER

 4. 4. The Implications of Increased Passive Investment: A Theoretical Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Henrik Taro Hansson; Lisa-Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Passive Investment; Capital Markets; Market Efficiency; Asset Market Simulation;

  Sammanfattning : In this thesis, a theoretical model is constructed to assess potential implications of increased passive investment on capital market efficiency and stability. A population of active and passive investors is simulated in an artificial asset market to examine how the share of passive investment affects pricing efficiency, volatility, and comovement between assets. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitetens betydelse : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Viklund; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ge fördjupad kunskap om betydelsen av flexibilitet i olika yrkesgrupper. Utifrån syftet vill vi ta reda på vilken betydelse flexibilitet har inom arbetssammanhang, om flexibiliteten skiljer sig mellan olika yrkesgrupper och i så fall hur samt om flexibilitet ses som en förutsättning för ett gott arbete. LÄS MER