Sökning: "Lisa Karlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lisa Karlberg.

 1. 1. Trade Facilitation: Bringing Kazakhstan Closer to the EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Karlberg; Jesper Åkesson; [2015]
  Nyckelord :Trade Facilitation; Kazakhstan; Gravity Model; Export Volumes; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kazakhstan is looking to deepen its political and economic ties with the European Union. This can likely be accomplished by increasing trade between the two entities. And an effective way of boosting trade may be to harmonize and simplify trade procedures – otherwise known as trade facilitation. LÄS MER

 2. 2. Motivation till att träna på gym : vilka faktorer påverkar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Karlberg; Elna Andersson; [2014]
  Nyckelord :Motivation; gym; Friskis Svettis;

  Sammanfattning : Den ökade fokusen kring träning och utseende är något som uppmärksammats mer under senare tid och därmed uppstod tanken kring vad som motiverar till styrketräning. Nyfikenheten kring just styrketräning grundar sig i att den är individuell och motivationen som finns ligger hos individen och inte hos en grupp människor då det inte är en lagidrott. LÄS MER

 3. 3. Folkkonst för de besatta : En diskussion om fanart

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Lundell-Karlberg; [2014]
  Nyckelord :fanart; fans; folk art; art world; participatory culture; fanart; fans; folkkonst; art world; deltagandekultur;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i begreppet ”Art Worlds” diskuterar den här uppsatsen fanart och deltagandekultur som fenomen, och ser hur denna konstinriktning går att foga samman med andra konstvärldar.... LÄS MER

 4. 4. Å ena sidan…men å andra sidan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Lisa Johnsson; Veronica Karlberg; [2008]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; förskola; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogik;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bakgrunden belyser, varvat med litteratur och aktuell forskning, vad ettåtgärdsprogram är, för- och nackdelar samt hur de upprättas. En debatt kringspecialpedagogik och specialpedagogiska insatser följer upp avsnittet medåtgärdsprogram. Detta dilemmat belyses utifrån fyra forskares syn inomområdet. LÄS MER

 5. 5. Varför får inte jag vara med? ­ En kvalitativ studie om förebyggande arbete mot utanförskap.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Rodell; Lisa Karlberg; [2008]
  Nyckelord :Utanförskap; förebyggande metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : SammanfattningInom skolans verksamhet kan man se att det förekommer utanförskap bland eleverna. Trots att styrdokument ochskollagen visar på att skolan aktivt skall förhindra uppkomsten av kränkande behandling såsom utanförskap.Skolans verksamhet skall inkludera mångfald samt olikhet och bidra till att alla inkluderas och känner trygghet. LÄS MER