Sökning: "Lisa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Lisa Karlsson.

 1. 1. Summativ bedömning – ett nödvändigt ont? En fenomenografisk studie om gymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Bjuggren; Lisa Karlsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :Summativ bedömning; likvärdig bedömning; elevpåverkan; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en fenomenografisk utgångspunkt undersöka gymnasielärares uppfattningar av arbetet med summativ bedömning. Utifrån detta syfte utkristalliserades följande forskningsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador inom svensk sjukvård är ett problem som skapar mycket lidande för patienter samtidigt som det kostar samhället mycket pengar. En av de faktorer som kan leda till vårdskador är brister i kommunikation. LÄS MER

 3. 3. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER

 4. 4. Instagrams påverkan på män och kvinnor. : En kvalitativ studie om skillnader mellan kvinnor och mäns påverkan av reklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lisa Karlsson; Felicia Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; social media; gender; women; men; commercial; Instagram; sociala medier; genus; kvinna; man; reklam;

  Sammanfattning : Instagram är en gratis mobilapplikation för socialt nätverk som ger privatpersoner, såväl som företag möjligheten att dela videos och fotografier med varandra. Idag fungerar Instagram även som en plattform för företags reklam och marknadsföring, vilket har påverkat användares konsument-och köpbeteende. LÄS MER

 5. 5. Instagrams påverkan på män och kvinnor : En kvalitativ studie om skillnader mellan kvinnor och mäns påverkan av reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Felicia Ericsson; Lisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; social media; gender; women; men; consumer behavior; buying behavior; impact; influencer marketing; commercial; Instagram; sociala medier; genus; kvinna; man; konsumtionsbeteende; köpbeteende; påverkan; influensers marketing; reklam;

  Sammanfattning : Instagram är en gratis mobilapplikation för socialt nätverk som ger privatpersoner, såväl som företag möjligheten att dela videos och fotografier med varandra. Idag fungerar Instagram även som en plattform för företags reklam och marknadsföring, vilket har påverkat användares konsument-och köpbeteende. LÄS MER