Sökning: "Lisa Knutsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Knutsson.

 1. 1. Sjuksköterskors anmälningsplikt när barn far illa : Vad påverkar beslutet att anmäla?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Knutsson; Anna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsplikt;  barnmisshandel;  sjuksköterska ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen far barn illa på grund av att de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller andra missförhållanden. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vilket innebär att de är skyldiga att anmäla vid vetskap eller misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 2. 2. Lance Armstrongs misslyckade ursäkt : En retorisk undersökning av Armstrongs auditorium i hans försvarstal i intervjun med Oprah Winfrey

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Lisa Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Lance Armstrong; The Rhetorical Situation; Bitzer; Retorik; Auditorium;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mobile documentation of vital signs : A Participatory Design project at a Swedish hospital

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lisa Knutsson Fröjd; Marika René; [2016]
  Nyckelord :mobile; participatory design; healthcare; mHealth; healthcare informatics; vital signs;

  Sammanfattning : We have received a mission from a surgical ward at a hospital in northern Sweden; they want a solution that can be used on portable devices. On these devices the healthcare professionals should be able to document the measured vital signs and the results should automatically be documented in the patient record. LÄS MER

 4. 4. Förtroendets betydelse : En uppsats om coachning mot anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Ellinor Bergman; Lisa Knutsson; Mia Skoglund; [2010]
  Nyckelord :jobbcoach; frame; inramning; arbetsförmedling; coachning; anställningsbarhet; anställbarhet; förtroende; tillit;

  Sammanfattning : SammanfattningI december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att anställa och utbildainterna jobbcoacher. Coachernas huvudmål skulle vara att coacha arbetssökande individermot ett arbete. LÄS MER