Sökning: "Lisa Leijon"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Leijon.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diabetes vårdas inom kommunal vård, primärvård, specialistvård samt slutenvård. Inom dessa vårdnivåer arbetar flertalet professioner, och för att vården av personer med diabetes ska utgår från samma gemensamma mål, är det nödvändigt med god samverkan både mellan vårdnivåer samt inom de professioner som är involverade i diabetesvården. LÄS MER

 2. 2. Vårdtiden i isolering : Upplevelser av isolerad vård hos patienter som bär på MRSA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Johansson; Lisa Leijon; [2015]
  Nyckelord :Experiences; isolation care; patients with MRSA; Isolerad vård; patienter med MRSA; upplevelser;

  Sammanfattning : Meticillinresistena stafylockocker aureus (MRSA) är ett växande problem världen över. Patienter med MRSA behöver vårdas isolerat och detta har visat sig vara psykiskt påfrestande. För att motverka negativa upplevelser av isolerad vård är det viktigt att veta vad patienter med MRSA som vårdas isolerat upplever. LÄS MER

 3. 3. I nöd eller lust - att vara närstående till en person med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eva-Lisa Dessner; Susanne Leijon; [2007]
  Nyckelord :Copingstrategier; Demens; Makar; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige finns ungefär 150 000 personer med demenssjukdom. Av dessa vårdas ca 70 procent av närstående. Att bli närståendevårdare medför en förändrad livssituation och risk för att bli utsatt för emotionell överbelastning. LÄS MER