Sökning: "Lisa Lindelöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lisa Lindelöf.

  1. 1. Motivation är svaret men vad är frågan? : En studie om speciallärares tankar kring motivation i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Maria Lindelöf Staverud; Lisa Lundin; [2019]
    Nyckelord :Motivation; matematikundervisning; speciallärare; särskilt stöd; drivkraft; samspel;

    Sammanfattning : .... LÄS MER