Sökning: "Lisa Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Lisa Lindgren.

 1. 1. Skolkuratorns arbete med problematisk skolgång : - Från erfarenhet och bemötande till systematik och evidens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Lindblom; Julia Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Problematic schooling; school counsellor; early detection; systematic quality assurance; evidence-based practice; Problematisk skolgång; skolkurator; tidig upptäckt; systematiskt kvalitetsarbete; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skolkuratorers erfarenheter av hur en problematisk skolgång identifieras, hur de bemöter denna problematik samt hur de kvalitetssäkrar arbetet. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem skolkuratorer på grundskolor i Mellansverige. LÄS MER

 2. 2. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 3. 3. Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och skolor på Instagram

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med #metoo-upproret växte sig debatten kring porrfilter i svenska förskolor och skolor sig allt större. Förespråkare för porrfilter menade att filter kan förhindra sexuella övergrepp bland barn och unga. LÄS MER

 4. 4. Att få ihop sin arbetstid - med lite flyt : En sociologisk kandidatuppsats om undersköterskors upplevelse av arbetsmodellen Flytande arbetstid Självständigt arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Lindgren; Tina Lundin; [2018]
  Nyckelord :Flexible work; stress; sense of coherence; locus of control; work on demand.; Flexibelt arbete; stress; KASAM; locus of control; Fytande arbetstid.;

  Sammanfattning : In September 2018, it is yet again a parliamentary election in Sweden. A question often, if not always included in the agenda, is the question of the right to full-time employment. LÄS MER

 5. 5. Tröst Tröst i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Andersson; Lisa Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER