Sökning: "Lisa Norrbin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Norrbin.

 1. 1. Consequences of refusing to participate in the criminal investigation or protective measures : A quantitative study within a group of women assessed for risk of future intimate partner violence victimization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Niit; Lisa Norrbin; [2013]
  Nyckelord :Intimate partner violence; participation; criminal investigation; protective measures; SARA:SV;

  Sammanfattning : Consequences of refusing to participate in the criminal investigation or protective measures A quantitative study within a group of women assessed for risk of future intimate partner violence victimization Josefin Niit and Lisa Norrbin Abstract Intimate partner violence [IPV] is a global issue and IPV towards women have received increased attention during the last decades. The police perform a vital task in supporting victims of IPV and providing protective measures to prevent further violence. LÄS MER

 2. 2. De strukturerade professionella riskanalysernas förutsättningar och begränsningar inom Polismyndigheten i Gävleborgs län : En kvalitativ studie av polisers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lisa Norrbin; Anette Olsson; [2012]
  Nyckelord :riskbedömning; riskanalys; SARA: SV; SAM; PATRIARK; polis; upplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Strukturerade professionella riskbedömningar för våld, vilka inom polisen benämns som riskanalyser, är numera ett krav och en viktig del i det brottsförebyggande arbetet inom polisen i Sverige. Polisen använder i huvudsak tre checklistor för att bedöma risk: SARA: SV, SAM samt PATRIARK, vilka generellt upplevs som praktiskt användbara. LÄS MER