Sökning: "Lisa Nurmi Hansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Nurmi Hansson.

 1. 1. Ideal och motbilder : En studie om könsroller i det fornnordiska samhället och mytologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Pernilla Williamson; Lisa Nurmi Hansson; [2010]
  Nyckelord :Fornnorden; fornnordiska gudar; fornnordiska gudinnor; könsroller; ideal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för den fornnordisk religionen, samt hur de fornnordiska myterna speglade de könsroller som fanns i samhället. Syftet uppnås genom en analys av fyra mytologiska gestalter: Idun, Freja, Tor och Loke. LÄS MER

 2. 2. Dirty Language

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lisa Nurmi Hansson; [2009]
  Nyckelord :Fult språk; svenska;

  Sammanfattning : AbstractDenna uppsats handlar om elevers uppfattningar om fult språk år 2008. Syftet med uppsatsen är att blivande svensklärare ska tillägna sig en föreberedelse för den kommande lärarrollen, och få en medvetenhet om vilket språkbruk eleverna har. LÄS MER