Sökning: "Lisa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Lisa Olsson.

 1. 1. Kvinten i basen. En undersökning om att spela på en kontrabas stämd i kvinter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lisa Olsson; [2020-09-22]
  Nyckelord :Kontrabas; kvintstämning; kvartstämning; intonation; lägesväxlingar; muskelminne;

  Sammanfattning : Kvintstämningen har använts flitigt av basister längre tillbaka i tiden, men slutade användas då den ansågs för opraktisk och problematisk. Ändå kan basister idag använda kvintstämning och i denna undersökning har jag undersökt frågor som om det är lättare att intonera, om det är skillnad i hur stämman är skriven och om det gör skillnad i vilken epok utdraget är skrivet. LÄS MER

 2. 2. Geotracking as an indicator of prime location

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Sammanfattning : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. LÄS MER

 3. 3. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. ”Det borde liksom räcka med att man röstar” : 90-talisters attityder till ekologisk hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Eriksson; Lisa Olsson; Ida Thomsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Organic food; Responsibility; 90’s generation; Attitudes; Value; Schwartz Theory of Basic Values; Locus of Control; Hållbar konsumtion; Ekologiska livsmedel; Ansvar; 90-talister; Attityder; Värderingar; Schwartz teori om grundläggande värderingar; Locus of Control;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras forskning om 90-talisters attityder till ekologisk hållbarkonsumtion. Studien är skriven utifrån ett kvalitativt angreppssätt där datainsamlingen har skett genom två fokusgrupper, en med män och en med kvinnor. LÄS MER

 5. 5. "Att våga se och våga fråga, våga agera" : En studie om skolsköterskors förebyggande och hälsofrämjande arbete med flickor som är eller kan komma att bli könsstympade

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Olsson; Linda Ulvenstam; [2019]
  Nyckelord :Pupil; identify; female circumcision; caring; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad sed. Ingreppet påverkar flickors och kvinnors livsvärld genom inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, samt begränsar deras reproduktiva och sexuella hälsa. En bra fysisk och psykisk hälsa hos elever ökar förutsättningarna för inlärning. LÄS MER