Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Vanler Pedersen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. LÄS MER

 3. 3. Radioskit och smörig soul

  C-uppsats,

  Författare :Rickard Lindahl; Lisa Pedersen; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan populärmusiken, ungas identitetsutveckling ochlärande. Vi har arbetat utifrån problemformuleringen: Finns det ett samband mellan populärmusiken och hurunga utvecklar sin identitet och har detta samband i sådana fall betydelse för lärande i den formella skolan?Vår undersökning är en kvalitativt inriktad fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapslärares syn på grupparbete : -en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Johansson; Lisa Pedersen; [2007]
  Nyckelord :grupparbete;

  Sammanfattning : ABSTRAKT I vår strävan att nå bättre förståelse och vara mer insatta i vår kommande professions förutsättningar som samhällskunskapslärare på högstadiet och på gymnasiet, var vi nyfikna att ta reda på vilken uppfattning aktiva samhällslärare har om grupparbete. Detta har vi gjort genom att intervjua lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. LÄS MER