Sökning: "Lisa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Lisa Persson.

 1. 1. The suppressed goddess of Beowulf : A feminist reading of Grendel’s mother as a representation of Norse goddess Gefion in a changing world order

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2019]
  Nyckelord :Literary criticism; Beowulf; Grendel’s mother; Gefion; Earth goddess; monsters; abjection; feminism; the definition of a woman.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in feminist terms whether or not the character Grendel’s mother symbolizes early matrilineal tribes in the form of the Norse goddess Gefion, also claimed to be the Earth goddess. The claim has been brought forward in an article by Frank Battaglia on the grounds that the chthonic deity is mentioned on several occasions in Beowulf. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på undervisning om mänsklig reproduktion i förskolan : En studie som belyser förskollärares inställningar till att använda barnlitteratur i samtal med barn om den mänskliga reproduktionsprocessen samt dess framställningar i litteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Lisa Persson; Matilda Moberg; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; biologi; den mänskliga reproduktionen; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with increased knowledge about preschool teachers´ view of education about human reproduction in preschool. The purpose is also to highlight how reproduction is represented in childrens’ books and how preschool teachers’ experience that they can use the literature. LÄS MER

 3. 3. EU:s handel med utsläppsrätter i svenska verksamheter: Hur påverkar EU:s lagstiftning om koldioxidutsläppsrätter olika industriverksamheter i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Lilja; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :EU-lagstiftning; Utsläppsrätt; Cap-and-trade; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen omfattar EU:s handel med utsläppsrätter och hur denna typ av lagstiftning påverkar företag inom olika industriella verksamheter. Genom en kvalitativ enkätstudie tillfrågades olika företag varav tre stora och två mindre inom verksamheterna järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt metallindustrin. LÄS MER

 4. 4. Små aktiebolags nytta med årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Wester; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Uppfattningar; Kvinnliga poliser; Jämställdhet; Allmänheten;

  Sammanfattning : Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter ochuppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. LÄS MER