Sökning: "Lisa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Lisa Persson.

 1. 1. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Motivation som styrning inom offentliga respektive privata skolor : En kvalitativ studie om likheter samt skillnader i motivationsarbetet inom offentliga respektive privata skolor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Persson; Linnéa Gustavsson; Lisa Alfson; [2022]
  Nyckelord :Motivation; privat sektor; offentlig sektor; styrning; rektor; lärare;

  Sammanfattning : Genom att styra med motivation kan cheferna bidra till att påverka individens val av arbetsplats, som vidare leder till att de uppsatta målen uppnås. Genom att ledningen styr medarbetarna mot de uppsatta målen kan de fatta beslut gällande hur resurserska fördelas, samt ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att lyckas uppnå de uppsatta målen. LÄS MER

 3. 3. Grupputveckling i agila grupper inom tillverkningsindustrin – en korsvalidering av GDQS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Louise Rådqvist; Lisa Persson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att genomföra en korsvalidering av Group Development Questionnaire Short (GDQS). Medlemmar i arbetsgrupper som använder sig av GDQS har intervjuats. En bedömning och rangordning av arbetsgruppernas mognadsgrad utifrån Integrated Model of Group Development (IMGD) har gjorts genom en tematisk analys av intervjuerna. LÄS MER

 4. 4. The Urban Soundscape of Western Harbour : Soundwalks and Psychoacoustics in the Western Harbour Area in Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lisa Persson; [2021]
  Nyckelord :Urban soundscape; Psychoacoustics; Noise; Western Harbour; Malmö.;

  Sammanfattning : Sustainable urban design requires human wellbeing to be prioritized, considering all human senses (Torigoe, 2002). Sound, which is often overlooked in the municipalities planning offices, affects health in both positive and negative manner. LÄS MER

 5. 5. The Costs of Modernity : How a historical steampunk fantasy such as The Kingston Cycle can successfully portray the intersectional origins of the Capitalocene

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Persson Örtman; [2021]
  Nyckelord :the Capitalocene; the Anthropocene; historical fantasy; steampunk; speculative fiction; genre;

  Sammanfattning : There is a growing recognition of the interconnectedness of the crises of food, water, democracy and climate change as stemming from the capitalist hunt for modernity and progress. As climate change is thus not only so complex, but urgent, the question of a successful portrayal of it for an enhanced understanding and subsequent action becomes vital. LÄS MER