Sökning: "Lisa Rönngren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Rönngren.

 1. 1. Att leda i ett stressigt arbetsliv : Förebygga, identifiera och hantera arbetsrelaterad stress ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Rönngren; Lisa Swegmark; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; ledarskap; förebygga; identifiera; hantera;

  Sammanfattning : Ämnet som studien avser att behandla är arbetsrelaterad stress. Syftet med studien är att undersöka hur chefer inom kommunal sektor förebygger, identifierar och hanterar arbetsrelaterad stress hos sina arbetstagare. Studien är alltså fokuserad mot ett arbetsgivarperspektiv kring området. LÄS MER

 2. 2. Enhetligt informationsmaterial med hjälp av en designrapport : ett examensarbete riktat mot Motion Control

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Lisa Rönngren; [2007]
  Nyckelord :Grafisk profil;

  Sammanfattning : Ett arbete om hur man utformar externt informationsmaterial .... LÄS MER