Sökning: "Lisa Sahlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Sahlin.

 1. 1. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Flexibla inköp – hur arbetar inköpsfunktionen för att hantera en varierande efterfrågan?- En studie om företag inom kundordertillverkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Bååt; Lisa Sahlin; [2016-06-29]
  Nyckelord :Inköp; Inköpsflexiblitet; Kundordertillverkning; Informationsdelning; Leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar bygga vidare på forskning kring inköp i relation till flexibilitet och genomett nytt perspektiv, med fokus på kundordertillverkning, öka förståelsen för hurinköpsflexibilitet kan uppnås. Syftet är att undersöka hur företag arbetar med flexibla inköpför att tillgodose en varierande efterfrågan vid kundordertillverkning. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och svårigheter med motivation inom tvångsvården - En kvalitativ studie vid Rällsögården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Sahlin; Madelene Engström; Josefin Norman; [2012]
  Nyckelord :Custodial care; motivation; compulsion; relations; addiction; Tvångsvård; motivation; LVM; relation; missbruk;

  Sammanfattning : LVM- vården har som uppgift att bryta ett destruktivt missbruk, främja motivationen till fortsatt frivillig vård samt långsiktigt främja frihet från missbruk och utvecklandet av en sundare livsstil.      Syftet med studien var att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården utifrån ett klient- och personalperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Trainee programs - A source of success? : An explorative study of companies in the Swedish IT-Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Daniel Sahlin; Lisa Linderoth; Gustav Sjögren; [2007]
  Nyckelord :Trainee program; Resource-Based View; Competitive Advantage;

  Sammanfattning : Background: Firms are today competing for educated and qualified people within the IT-industry, due to the high business activity. Firms require new employees to have both a formal education and relevant work expe-riences. LÄS MER